foto4.jpg

Stichting Altiband


De stichting Altiband is het bestuurlijke orgaan van de drumband.

De doelstelling van de stichting is:

"Mensen met een verstandelijke beperking uit Meppel en omgeving in staat te stellen gezamenlijk te musiceren en daardoor het muzikale gevoel te bevorderen".


De taak van het stichtingsbestuur is om uitvoering te geven aan de doelstelling en zorg te dragen voor de kwaliteit en continuïteit van de drumband.
Zij schept de voorwaarden dat de leden van de band op een goede wijze en met veel plezier samen muziek kunnen maken.


Samenstelling stichtingsbestuur.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Van Links naar Rechts:


Dhr. F. Wit - Voorzitter (0521 - 511399)
Mw. E. Palland - Secretaresse
Mw. J. de Ruiter - bestuurslid
Mw. J. Slag - bestuurslid
Dhr M. Otten - Penningmeester (0522 - 492186)


Vrijwilligers Altiband :

 De Vrijwilligers

Van links naar rechts:

Marit Bisschop, Sharon de Ruiter.

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, of suggesties neem dan contact op met
de voorzitter of een van de andere bestuursleden (zie de telefoonnummers hierboven).Webdesign Calimo webdesign