foto12.jpg

Schenkingsovereenkomst.

 

Met een schenkingsovereenkomst is uw gehele schenking voor de belasting aftrekbaar. In een schenkingsovereenkomst legt U vast dat U periodiek een zelfde bedrag aan de Altiband schenkt voor minimaal vijf jaar.

Het voordeel van zo`n vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift.
De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 40% of zelfs 52% van de gift aan U “terugbetaalt”.

U kunt alleen toekomstige giften opnemen in een overeenkomst. Donaties die U voor de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, mogen van de Belastingdienst niet worden meegerekend.

Kostenloos schenkingsovereenkomst opstellen.

De schenkingsovereenkomst kan direct tussen U en ons geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris. En het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn.


Hoe werkt het ?

  1. Om gebruik te maken van dit belastingvoordeel kunt U bijgaande “schenkingsovereenkomstuitprinten, invullen, ondertekenen en naar ons opsturen:

 

Stichting Altiband

t.a.v. M.Otten (penningmeester)

Leeuwerikstraat 23

7948 DC Nijeveen

Tel. 0522-492186.

 

  1. Wij voorzien de schenkingsovereenkomst van een transactienummer en handtekening en retourneren deze aan U.

 

  1. U geeft uw schenking als aftrekpost op voor de inkomstenbelasting

 

Welke gegevens vult U in op uw belastingaangifte ?

-  U kunt uw schenking als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting onder `persoonsgebonden aftrekposten’.

-  U vinkt  in box 1 bij `aftrekposten’: giften aan.

-  Vervolgens vult U het bedrag van de schenking in bij `bij bedrag van de periodieke giften’.

-  Bij `transactienummer’ vult U het nummer in dat wij hebben genoteerd op de geretourneerde overeenkomst.

-  Bij `fiscaal(RSIN) nummer’ vult U het RSIN-nummer van de Stichting Altiband in: 816649236

 

Hulp bij invullen schenkingsovereenkomst

Heeft U nog vragen of hulp nodig bij het invullen van de schenkingsovereenkomst ?

Neem contact op met penningmeester M.Otten, tel 0522-492186  

Wij komen eventueel vrijblijvend bij U thuis en helpen U bij het invullen.

 

 

 

 

Webdesign Calimo webdesign