foto9.jpg

 

Exploitatierekening 2020

           
STICHTING ALTIBAND.          
EXPLOITATIEREKENING 2020          
  begroot   Exploitatie   begroot
INKOMSTEN jaar 2020   jaar 2020   jaar 2021
           
Kontributie  €          3.750,00    €            3.650,00    €          3.650,00
Rente  €                  -      €                  0,26    €                  -  
Vergoeding optredens  €          1.000,00    €               250,00    €             500,00
Donaties  €             980,00    €               980,60    €             950,00
Sponsoren  €          1.100,00    €            1.150,00    €          1.150,00
Giften  €          1.700,00    €            1.202,01    €          1.500,00
Subsidie Gemeente Meppel  €                  -      €            1.721,02    €                  -  
Concert de Poele  €                  -      €                    -      €                  -  
Inleggelden leden  €                  -      €                    -      €                  -  
Tekort (negatief saldo)  €          2.565,00    €                    -      €          1.225,00
           
   €        11.095,00    €            8.953,89    €          8.975,00
UITGAVEN          
           
Kosten administratie  €             750,00    €               216,68    €             750,00
Bankkosten  €             200,00    €               167,07    €             120,00
Kantoorbehoeften/drukwerk  €             250,00    €               254,88    €             250,00
Kosten verzekeringen  €             895,00    €               901,49    €             895,00
Kosten Website  €               70,00    €                 69,00    €               70,00
Representatiekosten  €          1.000,00    €               803,67    €          1.000,00
Onkosten optreden  €                  -      €                    -      €                  -  
Afschrijving uniformen  €             740,00    €               745,00    €             600,00
Afschrijving instrumenten  €             430,00    €               435,00    €             100,00
Afschrijving inventaris/koffiezetapp.  €               70,00    €                 75,00    €               70,00
Repetitiekosten  €             200,00    €                 71,04    €             200,00
Onderhoud uniformen ( + waskosten)  €             100,00    €                    -      €             100,00
Onderhoud instrumenten  €             150,00    €                    -      €             100,00
Onderhoud inventaris (koffiezetapparaat)  €                 -      €                    -      €                  -  
Kosten concert De Poele  €                 -      €                    -      €                  -  
Stallingskosten aanhanger  €             120,00    €               120,00    €             120,00
Kosten deelname DMD  €             120,00    €                    -      €             100,00
Vergoeding muzikaal leider  €          5.000,00    €            3.450,00    €          3.500,00
KM-vergoeding muzikaal leider  €                -      €                  -      €                  -  
Kosten sponsoren/aanhanger  €                -      €                  -      €                  -  
Extra toevoeging reservefonds  €          1.000,00    €            1.000,00 **  €          1.000,00
Onkosten donateurs  €                -      €                 72,80    €                  -  
Overschot (positief saldo)      €               572,26    
   €        11.095,00    €            8.953,89    €          8.975,00
           
** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn     
aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen      
           

 

Webdesign Calimo webdesign