foto3.jpg

 

 

De Altiband wil iedereen die zijn stem heeft gegeven aan de Altiband hartelijk bedanken, het is niet meer mogelijk om nog te stemmen.

De opbrengst van deze actie gebruikt de Altiband voor de aanschaf van nieuw materieel en nieuwe instrumenten.

Voor meer info zie de website van de Rabobank:

https://www.rabobank.nl/lclubsupport

 

 

 

 

Exploitatierekening 2020

           
STICHTING ALTIBAND.          
EXPLOITATIEREKENING 2020          
  begroot   Exploitatie   begroot
INKOMSTEN jaar 2020   jaar 2020   jaar 2021
           
Kontributie  €          3.750,00    €            3.650,00    €          3.650,00
Rente  €                  -      €                  0,26    €                  -  
Vergoeding optredens  €          1.000,00    €               250,00    €             500,00
Donaties  €             980,00    €               980,60    €             950,00
Sponsoren  €          1.100,00    €            1.150,00    €          1.150,00
Giften  €          1.700,00    €            1.202,01    €          1.500,00
Subsidie Gemeente Meppel  €                  -      €            1.721,02    €                  -  
Concert de Poele  €                  -      €                    -      €                  -  
Inleggelden leden  €                  -      €                    -      €                  -  
Tekort (negatief saldo)  €          2.565,00    €                    -      €          1.225,00
           
   €        11.095,00    €            8.953,89    €          8.975,00
UITGAVEN          
           
Kosten administratie  €             750,00    €               216,68    €             750,00
Bankkosten  €             200,00    €               167,07    €             120,00
Kantoorbehoeften/drukwerk  €             250,00    €               254,88    €             250,00
Kosten verzekeringen  €             895,00    €               901,49    €             895,00
Kosten Website  €               70,00    €                 69,00    €               70,00
Representatiekosten  €          1.000,00    €               803,67    €          1.000,00
Onkosten optreden  €                  -      €                    -      €                  -  
Afschrijving uniformen  €             740,00    €               745,00    €             600,00
Afschrijving instrumenten  €             430,00    €               435,00    €             100,00
Afschrijving inventaris/koffiezetapp.  €               70,00    €                 75,00    €               70,00
Repetitiekosten  €             200,00    €                 71,04    €             200,00
Onderhoud uniformen ( + waskosten)  €             100,00    €                    -      €             100,00
Onderhoud instrumenten  €             150,00    €                    -      €             100,00
Onderhoud inventaris (koffiezetapparaat)  €                 -      €                    -      €                  -  
Kosten concert De Poele  €                 -      €                    -      €                  -  
Stallingskosten aanhanger  €             120,00    €               120,00    €             120,00
Kosten deelname DMD  €             120,00    €                    -      €             100,00
Vergoeding muzikaal leider  €          5.000,00    €            3.450,00    €          3.500,00
KM-vergoeding muzikaal leider  €                -      €                  -      €                  -  
Kosten sponsoren/aanhanger  €                -      €                  -      €                  -  
Extra toevoeging reservefonds  €          1.000,00    €            1.000,00 **  €          1.000,00
Onkosten donateurs  €                -      €                 72,80    €                  -  
Overschot (positief saldo)      €               572,26    
   €        11.095,00    €            8.953,89    €          8.975,00
           
** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn     
aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen      
           

 

Balans 2019

STICHTING ALTIBAND MEPPEL      
         
         
BALANS PER 1-1-2019        
         
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"  
         
         
Bank  €    6.162,47   Eigen vermogen  €    7.497,31
Spaarrekening  €    4.531,87   Reserveringsfonds  €    8.131,53
Instrumenten  €    1.290,00   Te betalen bedragen  €       15,50
Uniformen  €    2.865,00      
Inventaris  €       440,00      
Te vorderen donaties  €         55,00      
Te vorderen contributie   €       300,00      
         
         
   €  15.644,34      €  15.644,34
         
         
         
BALANS PER 31-12-2019      
         
         
         
Bank  €    3.009,38   Eigen vermogen  €        179,40
Spaarrekening  €    4.532,80   Reserveringsfonds  €   10.696,53
Instrumenten   €       730,00   Te betalen bedragen  €         16,25
Uniformen  €    2.085,00      
Inventaris  €       215,00      
Te vorderen donaties  €         70,00      
Te vorderen sponsorbijdrage  €       250,00      
         
         
   €  10.892,18      €  10.892,18
         
         
         

Balans 2020

STICHTING ALTIBAND MEPPEL        
           
        Blad 1  
BALANS PER 1-1-2020          
           
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"    
           
           
Bank  €    3.009,38   Eigen vermogen  €       179,40  
Spaarrekening  €    4.532,80   Reserveringsfonds  €  10.696,53  
Instrumenten  €       730,00   Te betalen bedragen  €        16,25  
Uniformen  €    2.085,00        
Inventaris  €       215,00        
Te vorderen donaties  €        70,00        
Te vorderen contributie   €       250,00        
           
           
   €  10.892,18      €   10.892,18  
           
           
           
BALANS PER 31-12-2020          
           
           
           
ABN/AMRO  €  47,93-   Eigen vermogen  €        518,34-  
Rabobank  €  10.141,12   Reserveringsfonds  €    12.951,53  
Instrumenten   €       295,00   Te betalen bedragen  €             -    
Uniformen  €    1.340,00        
Inventaris  €       140,00        
Te vorderen donaties  €        65,00        
Te vorderen sponsorbijdrage  €       200,00        
Te vorderen contributies   €       300,00        
           
   €  12.433,19      €    12.433,19  
           
           
           

 

           
STICHTING ALTIBAND.          
EXPLOITATIEREKENING 2019          
  begroot   Exploitatie   begroot
INKOMSTEN jaar 2019   jaar 2019   jaar 2020
           
Kontributie  €    3.750,00    €    3.675,00    €    3.750,00
Rente  €               -      €           0,93    €               -  
Vergoeding optredens  €    1.500,00    €    1.050,00    €    1.000,00
Donaties  €    1.000,00    €    1.023,10    €       980,00
Sponsoren  €    1.200,00    €    1.000,00    €    1.100,00
Giften  €    1.250,00    €    1.791,60    €    1.700,00
Subsidie Gemeente Meppel  €               -      €    1.758,00    €               -  
Concert de Poele  €               -      €       820,00    €               -  
Inleggelden leden  €               -      €               -      €               -  
Tekort (negatief saldo)  €    2.050,00    €     5.698,14    €    2.565,00
           
   €  10.750,00    €  16.816,77    €  11.095,00
UITGAVEN          
           
Kosten administratie  €       750,00    €    1.150,12    €       750,00
Bankkosten  €       175,00    €       177,60    €       200,00
Kantoorbehoeften/drukwerk  €       350,00    €       283,92    €       250,00
Kosten verzekeringen  €       600,00    €       898,95    €       895,00
Kosten KvK/Website  €         50,00    €         69,00    €         70,00
Representatiekosten  €       750,00    €       992,56    €      1000,00
Onkosten optreden  €               -      €               -    €               -  
Afschrijving uniformen  €       550,00    €       909,59    €       740,00
Afschrijving instrumenten  €       850,00    €       984,60    €       430,00
Afschrijving inventaris/koffiezetapp.  €       200,00    €       225,00    €         70,00
Kosten 45-jr. jubileum  €               -      €    3.405,55    €               -  
Repetitiekosten  €       175,00    €       164,63    €       200,00
Onderhoud uniformen ( + waskosten)  €       100,00    €       150,00    €       100,00
Onderhoud instrumenten  €       150,00    €         63,00    €       150,00
Onderhoud inventaris (koffiezetapparaat)  €               -    €               -    €               -
Kosten concert De Poele  €               -      €    1.124,33    €               -  
Stallingskosten aanhanger  €       130,00    €       120,00    €       120,00
Kosten deelname DMD  €       120,00    €       112,02    €       120,00
Vergoeding muzikaal leider  €    4.800,00    €    4.800,00    €    5.000,00
KM-vergoeding muzikaal leider  €               -      €               -      €               -  
Kosten sponsoren/aanhanger  €               -      €       125,00    €               -  
Extra toevoeging reservefonds  €    1.000,00 **  €    1.000,00 **  €    1.000,00
Onkosten donateurs  €               -    €        60,90    €               -
Overschot (positief saldo)  €               -      €               -    €               -  
   €  10.750,00    €  16.816,77    €  11.095,00
           

** Extra toevoeging reservefonds daar we op korte termijn 

aan vervanging toe zijn van de instrumenten/uniformen

       
           

 

 

 

Webdesign Calimo webdesign