foto10.jpg

Balans 2019

STICHTING ALTIBAND MEPPEL      
         
         
BALANS PER 1-1-2019        
         
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"  
         
         
Bank  €    6.162,47   Eigen vermogen  €    7.497,31
Spaarrekening  €    4.531,87   Reserveringsfonds  €    8.131,53
Instrumenten  €    1.290,00   Te betalen bedragen  €       15,50
Uniformen  €    2.865,00      
Inventaris  €       440,00      
Te vorderen donaties  €         55,00      
Te vorderen contributie   €       300,00      
         
         
   €  15.644,34      €  15.644,34
         
         
         
BALANS PER 31-12-2019      
         
         
         
Bank  €    3.009,38   Eigen vermogen  €        179,40
Spaarrekening  €    4.532,80   Reserveringsfonds  €   10.696,53
Instrumenten   €       730,00   Te betalen bedragen  €         16,25
Uniformen  €    2.085,00      
Inventaris  €       215,00      
Te vorderen donaties  €         70,00      
Te vorderen sponsorbijdrage  €       250,00      
         
         
   €  10.892,18      €  10.892,18
         
         
         
Webdesign Calimo webdesign