foto12.jpg

Balans 2018

 

STICHTING ALTIBAND MEPPEL      
         
         
BALANS PER 1-1-2018        
         
AKTIVA "debet"     PASSIVA "Kredit"  
         
         
Bank  €    5.436,39   Eigen vermogen  €    5.503,89
Spaarrekening  €    4.529,99   Reserveringsfonds  €    8.121,53
Instrumenten  €    2.185,00   Te betalen bedragen  €       107,50
Uniformen  €    1.120,00      
Inventaris  €       300,00      
Te vorderen donaties  €         61,54      
Te vorderen contributie   €       100,00      
         
         
   €  13.732,92      €  13.732,92
         
         
         
BALANS PER 31-12-2018      
         
         
         
Bank  €    6.162,47   Eigen vermogen  €    7.497,31
Spaarrekening  €    4.531,87   Reserveringsfonds  €    8.131,53
Instrumenten   €    1.290,00   Te betalen bedragen  €         15,50
Uniformen  €    2.865,00      
Inventaris  €       440,00      
Te vorderen donaties  €         55,00      
Te vorderen sponsorbijdrage  €       300,00      
         
         
   €  15.644,34      €  15.644,34
         
         
         

 

Webdesign Calimo webdesign