De Altiband

De Altiband is een drumband voor mensen met een verstandelijke beperking en onze bandleider is Bert Koster uit Meppel. De leden hebben er veel plezier in. Er wordt gespeeld op trommels, sambaballen, tamboerijn, bongo en bekken en de bandleider begeleidt het geheel op keyboard.

Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd in de locatie Eekhorstweg 4, 7942 JC Meppel. De repetitie begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Met regelmaat verzorgt de Altiband een optreden.

Jaarlijks geeft de band een donateurs concert.

Voor het laatste nieuws kijkt u bij Nieuwtjes. Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen,
op- of aanmerkingen neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting de heer F, Wit, tel. 0521-511399

("Onze fotograaf doet altijd zijn uiterste best om de privacy van de deelnemers van de Altiband en haar bezoekers te respecteren. Mocht u desondanks een foto aantreffen die u stoort, stuur dan even een berichtje aan het bestuur zodat wij het probleem op kunnen lossen.")


Laatste Nieuws:

Jubileum van Bert Koster.

Tijdens het jaarlijks “donateursconcert” in De Poele heeft het bestuur in samenwerking met de leden van De Altiband onze muzikaal leider Bert Koster “ in het zonnetje”gezet.
Reden hiervoor was het gegeven dat Bert Koster al meer dan vijftien jaar .........

Verder lezen, klik op:

Bert Koster


Schenkingen

De Stichting Altiband is goedgekeurd als ANBI-instelling. Wat houdt dat nu precies in ?

Als iemand een bedrag aan de Stichting Altiband wil schenken, hoeft de Stichting Altiband daar van geen schenkingsrecht te betalen. De schenker kan dit bedrag eventueel aftrekken als gift in zijn belastingaangifte, rekening houdende met de drempel. Deze drempel is 1% van zijn inkomen.

Echter er bestaat een mogelijkheid om dit te omzeilen. Wanneer men voor een periode van minstens 5 jaar een overeenkomst sluit met de Stichting Altiband, waar bij men ieder jaar een vast bedrag schenkt aan de stichting mag men het gehele bedrag van de aangifte aftrekken. Er bestaat dan geen drempel.

De formulieren staan op de pagina onder de knop “Schenkingen”.

Het bestuur informeert U graag over de mogelijkheden. Wij helpen U eventueel thuis bij het invullen van de formulieren.Altiband zoekt en spaart plastic doppen voor Rianne.
 
De Altiband kent vele sponsoren en mensen, die de Altiband waarderen en graag komen bij de optredens onder leiding van Bert Koster.
Altijd kan het bestuur een beroep doen op vrijwilligers en sponsoren. Een goed gegeven.
Maar nu kunnen we wat terugdoen.
Het bestuur en de leden vragen Uw medewerking om plastic doppen te willen verzamelen om Rianne Dekker te helpen bij het verzamelen van zoveel mogelijk plastic doppen.
Doppen van frisdrankflessen, limonadeflessen, pindakaas, chocopasta noem maar op, alle plasic doppen zijn gewild.

Rianne wil zo de aanschaf en trainingskosten van blindengeleidehonden mogelijk helpen maken.
 
U kunt de doppen meegeven aan een van de leden van De  Altiband en bij grote hoeveelheden halen wij het bij U op.
Hoe meer doppen we met elkaar verzamelen, des te groter de kans een medemens te helpen.
 
U kunt ook buren, verenigingen en familie vragen mee te sparen.
 
Graag zelfs.